• تماس با ایداکو       اینستاگرام ایداکو تلگرام ایداکو
0 محصول - 0

شرکت ایدا رهنورد کسری نیز مانند بسیاری از سایت ها در جهت ارائه خدمات و محصولات به برخی اطلاعات کاربران نیاز دارد. این اطلاعات در زمان ثبت نام از کاربر درخواست می شود که شامل نام ، نام خانوادگی، ایمیل، موبایل، آدرس و ... می باشد.این اطلاعات برای همیشه نزد سایت محفوظ می باشد و تنها برای به سرانجام رسیدن درست این خدمات مورد نیاز می باشد.صحیح وارد نمودن این اطلاعات تضمین دریافت درست و به موقع خدمات و محصولات می باشد.با تشکر از تمامی کاربران سایت